درباره ما

تفاوت ما تخصص ماست

‫گروه ‬‫صنعتی‬ ‫اسپان‬ ‫بافت‬ ‫میامی‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫شمسی‪،‬‬ ‫با‬ ‫هدف‬ ‫بهبود‬ ‫تجربه‬ ‫کیفی‬ ‫محصولات‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫نیاز‬ ‫صنایع‬ ‫پزشکی‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫در‬‫حوزه‬ ‫تولید‬ ‫منسوج‬ ‫بی‬ ‫بافت‬ ‫اسپان‬ ‫باند‬ ‫فعالیت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫آغاز‬ ‫نمود‬ ‫‪.‬‬ ‫کارخانه ‬‫تولیدی‬ ‫این‬ ‫مجموعه‪،‬‬ ‫در‬ ‫زمینی‬ ‫به‬ ‫مساحت‬ ‫بالغ‬ ‫بر‬ ‫ده‬ ‫هزار‬ ‫متر‬ ‫مربع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شهرک‬ ‫صنعتی‬ ‫چرمشهر‬ ‫مشهد‬ ‫احداث‬ ‫گردیده‬ ‫است‬‫ و‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫با‬ ‫دارا‬ ‫بودن‬ ‫سه‬ ‫خط‬ ‫تولید‬ ‫تخصصی‬ ‫جهت‬ ‫منسوجات‬ ‫صنعتی‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫خط‬ ‫تولید‬ ‫تخصصی‬ ‫جهت‬ ‫منسوجات‬ ‫پزشکی ‬‫بهداشتی‬ ‫با‬ ‫ظرفیت‬ ‫تولید‬ ‫روزانه‬ ‫‪40‬‬ ‫تن‪،‬‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫بزرگترین‬ ‫تولید‬ ‫کنندگان‬ ‫این‬ ‫منسوج‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ‫کشور‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫علاوه ‬‫بر‬ ‫تأمین‬ ‫بخش‬ ‫عمده‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بازار‬ ‫داخل‪،‬‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫صادرات‬ ‫این‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫کشورهای‬ ‫آسیای‬ ‫میانه‬ ‫‪،‬‬ ‫کشورهای‬ ‫حوزه‬ ‫خلیج‬ ‫فارس‬‫ فعالیت‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫آغاز‬ ‫نموده‬ ‫است‬ ‫‪.‬‬

راه حل ها

راه حل های ما برای چالش های شما

آخرین های وبلاگ

آخرین مقالات را از وبلاگ ما بخوانید

در تماس باشید

آدرس کارخانه: مشهد - شهرک صنعتی چرم شهر - بلوار تلاش - تلاش 1

آدرس دفتر فروش: مشهد - بلوار ملک آباد - ملک آباد 13/2 - پلاک 4 - واحد 4

info@spunbaft.com

0513 7667766

Licensed By Coilaco